Final del Cicle Alternatives al Sistema: Martí Olivella fa una crida a crear cercles de transició per fer front a la violència estructural financera

ALTERNATIVES AL SISTEMA. Martí Olivella va fer una crida  a la  creació d’una força ciutadana no partidista per impulsar cercles de transició orientats a la transformació i alhora a la supervisió de les forces polítiques i els governs.

El passat dijous 31 de maig Martí Olivella, Director de Nova-Innovació Social, va presentar la proposta d’Economia de l’equilibri dinàmic davant d’una cinquantena de persones, en la darrera sessió del Cicle d’Alternatives al Sistema, el qual es va iniciar el passat 3 de novembre de 2011.

Món desequilibrat

El ponent va iniciar la conferencia presentant els principals desequilibris que estan presents actualment en la nostra societat. Un dels principals fou el de la riquesa, ja que, un 0,66% de la població té el 60% de la riquesa. També es parlà d’altres com ara els recursos (aigua, aliments, terra, energia…), les oportunitats en l’educació, en l’habitatge, en l’accés a la informació, en la influència social i econòmica per raó del propi poder del diner, per raó de gènere, etc. i també pels sectors (públic i privat).

Olivella va definir el desequilibri com “el fruit d’una valoració ètica dels límits d’allò que cadascú i col·lectivament considerem inacceptable.” Afegí que no hi ha equilibris perfectes, sinó equilibris dinàmics, ja que allò equilibrat o desequilibrat va variant en l’espai i en el temps, la constatació d’haver aconseguit o no un cert equilibri, ens pot portar a variar-ne la seva definició.

Les causes clau dels desequilibris

Durant la conferència, es varen situar unes determinades causes clau que anaven més enllà d’aquelles més generals i superficials que expliquen la crisi econòmica. Partia de la idea que actualment vivim en un estat de dret i en una democràcia que encobreix un estat de fet (poders fàctics) i una plutocràcia (poder del diner).

Els 3 afanys, les 3 causes claus:

 1. L’afany de domini o de poder sobre els altres (sobre les dones, sobre les étnies, sobre la naturalesa, sobre els empobrits… de prestigi social). És un desig intrínsec als humans que es pot canalitzar positivament (passant del poder “sobre” els altres, al poder “per a fer”…) i limitar (dispersant el poder, creant dispositius de drets…,)
 2. L’afany de propietat privada il·limitada (en la nostra civilització, prové del dret romà) que consolida un poder dels propietaris sobre els no propietaris, i determina una relacions d’explotació quan la propietat és dels mitjans de producció. És un desig que es pot limitar (propietat pública – del poble – municipal, cooperativa…) i que es pot canalitzar (sistema fiscal progressiu…)
 3. L’afany de lucre -de guanyar i acumular diners- el poder del diner, com a valor dominant, que dóna poder i dret de propietat, que impedeix i corromp els canvis, que menysté i sotmet tots els altres valors, que provoca gran part dels desequilibris…

L’afany de lucre es retroalimenta en la mesura que fa que qui té diners té més poder i més propietat i per tant pot aconseguir més diners. I en una societat monetitzada i desequilibrada, els qui tenen diners, poder i propietat creuen que tenen més “seguretat” i  “llibertat” que els qui no en tenen.

Segons Martí Olivella aquest afany de lucre és una causa clau per entendre els desequilibris i que deriva en una riquesa extrema que porta alhora un poder exterm que destrueix a les democràcies.

Després de 30 anys de recollida d’experiències, el director de Nova situa que hi ha algunes causes clau, instrumentals i menystingudes que impedeixen un autèntic canvi per canalitzar els afanys de poder, de propietat il·limitada, de lucre…  Situa 3 elements a tenir en compte per caminar cap als equilibris que la majoria social acordi:

 1. El tipus de moneda vigent -anònima, desinformativa i circulant– que esdevé la principal arma per mantenir l’afany de lucre com a valor dominant. Anònima en el sentit que no diu qui compra ni qui ven (és l’arma secreta que permet la impunitat de la majoria de crims, delictes i corrupcions); desinformativa, ja que no diu què es compra ni què es ven, ni el preu, ni el lloc…  La gestió econòmica no té dades fiables ni actuals per actuar; i circulant: la desconeguda velocitat de circulació d’una mateixa quantitat de bitllets -massa monetària- no permet controlar la inflació o la deflació. Martí Olivella va fer referència del llibre “El poder del diner” d’Agustí Chalaux, per plantejar un  sistema monetari personalitzat, informatiu equilibrat, fonamentat en un nou tipus de moneda factura-xec.
 2. El tipus de sistema financer que, fonamentat en el crèdit amb interès, obliga a un creixement il·limitat i insostenible, que provoca crisis periòdiques a favor dels qui presten tot sotmetent a servitud per deute a les majories.
 3. L’apropiació d’una plusvàlua comunitària -fruit de l’acumulació de coneixement de la humanitat- gràcies a aquests mecanismes subtils en mans de la minoria (l’1%). Permetria viure dignament i sosteniblement a tota la població del planeta, en l’equilibri que ella mateixa acordi.

Com a conclusió per caminar cap a un equilibri social es va plantejar que “amb un sistema monetari informatiu i amb un sistema de crèdit sense interessos podem fer emergir una plusvàlua no privada que pot permetre assegurar a tothom els mínims per viure dignament i no haver d’entrar en l’espiral de l’afany de lucre, poder i propietat que cerca amb avidesa la incerta ‘seguretat’ i ‘llibertat’ dels diners.”

Les Transicions com a resposta

El ponent va ressaltar la idea que un dels grans errors de la història ha estat barallar-se per imposar un model de canvi entre religions, moviments, partits, ideologies, i per tant calia ser capaços de no contraposar-los. Cal entendre la complementarietat dels models i potenciar el moment de cada persona i grup. Calia passar de l’un o l’altre, a l’un i l’altre.

Martí Olivella va presentar les transicions com a camí per donar resposta a altres opcions menys satisfactories com la resignació, les reformes o  la revolució armada.  El concepte de transició neix amb el moviment Transition Towns (Ciutats en Transició), el qual sorgeix de la necessitat de superar el peak oil i d’apropar la sostenibilitat a la gent. De promoure solucions creatives als problemes socioambientals actuals i de facilitar el procés de transició cap a una societat menys depenent de les fonts energètiques d’origen fòssil.  Les transicions parteixen de la base, però volen una transformació general i radical que garanteixi els equilibris desitjats per a tothom.

Plantejament d’estratègies socialment possibles per a fer un món habitable per a tothom

Olivella va recordar als assistents que el que estem vivint No és una crisi, sinó una estafa, i que alhora, és una oportunitat per posar en evidència les causes clau de l’estafa i per plantejar-hi alternatives.

En aquest moment, Olivella va fer una crida perquè la ciutadania esdevingués activa, “implicant-se en generar un procés de canvi, de transició que reforcés l’estat de dret i la participació, que, més enllà de models tancats centrats en ideals, cerqués els equilibris dinàmics sobre els diferents temes clau que la població vagi acordant amb els instruments adequats per intentar-ho”.

El ponent ressaltà que hi ha poc temps per aprofitar la crisi com a oportunitat i per encarar els grans reptes que ens estan destruint més enllà de la crisi financera. En aquesta situació Olivella es va posicionar per la proposta de l’Ecodemocràcia cooperativa, com a oportunitat per fer front a la crisi: “proposta oberta i intel·ligible, viable i que aplega gran part de les altres propostes”. L’Ecodemocràcia cooperativa (Adéu, capitalisme 15M – 2031) recull, a la seva manera, gran part d’aquestes aportacions, i dóna un marc d’articulació de plantejament i d’experiències (topies) emergents, i una estratègia per generar aquesta transició a 20 anys.

Durant la sessió es va recordar que actualment s’estan generant diversos espais de creació d’alternatives, de models, de moviments:

 • En el marc d’indignació expressada pel 15M, que segueix en assemblees i comissions;
 • En el marc del Fòrum Social Català que ofereix una vintena de projectes i campanyes;
 • En el marc dels moviments ciutadans que aspiren a una sobirania financera, social i catalana,
 • En el marc del Consens de Barcelona, 150 persones de tot el món han generat  “El compromís per un món habitable per a tothom”.  Inspirats en el Transition Network, (Pobles en Transició per afrontar el Pic del Petroli i el Canvi climàtic) proposen la creació de Cercles de Transició.

Amb la força d’aquests moviments i alternatives actuals, es vol imaginar la força d’una xarxa catalana, europea, mundial.. de Cercles de Transició vers un món habitable per a tohom, formada per la ciutadania activa que impulsi canvis concrets, alhora local i global, que faciliti l’articulació entre territoris, temes/problemes i sectors socials i  que supervisi l’actuació transparent de les administracions públiques, els parlaments, la justícia i els governs…

“L’objectiu seria crear una força política ciutadana no partidista que emprengui transicions sobre objectius compartits i que supervisi les forces polítiques i els governs”, destacà el ponent.

En el si d’aquest necessitat de crear una força política ciutadana no partidista que emprengui transicions, Olivella va oferir Nova per crear:

 1. Cercle de Transició vers una Ecodemocràcia cooperativa, per incorporar noves “topies” i millores… i per impulsar l’estratègia plantejada.
 2. Cercle de Transició per superar les causes clau: moneda transparent, crèdit sense interès i plusvàlua comunitària.
 3. Cercle de Transició vers la Transparència Pública, (FSCat) amb un Pla de Transició que comença amb la “Penyora fiscal mentre no tinguem informació de les ajudes als bancs”, segueix amb la campanya “500€, no gràcies”, i continua amb el “Règim de Transparència”, entre altres.
 4.  Cercle de Transició sobre Estratègies i accions noviolentes – amb desobediència civil – transformadores
 5. Equip per formar i impulsar Cercles de Transició en barris, pobles, organitzacions.

2 Responses to Final del Cicle Alternatives al Sistema: Martí Olivella fa una crida a crear cercles de transició per fer front a la violència estructural financera

 1. Sonia on %d 23UTC %B 23UTC %Y at %H:%M 04Wed, 23 May 2012 16:51:47 +000047.

  Felicitats per tota la feina! m-agradaria poder assistir a aquesta conferencia, molt…
  Que vagi molt bé i molts anims!!! Estic orgullosa d-haver pogut formar part d-aquest projecte que és Nova, que té tant passat, present i futur.
  Abracades!!

 2. Nova inicia el curs amb una jornada per participar en fer un país i un món habitable per tothom | Nova on %d 18UTC %B 18UTC %Y at %H:%M 01Tue, 18 Sep 2012 13:30:44 +000044.

  […] dels assistents coneixien a l’organització pels seu Cicle d’Alternatives al Sistema, realitzat el curs passat, o per la Conferència-taller sobre l’aplicació de l’Economia […]

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


Projectes i campanyes

BC
delibera

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories