Educar X Transformar

Nom de la iniciativa: Educar per Transformar

Fase d’inici: abril del 2009

Fase actual: aplicació d’experiència pilot a un centre de referència.

Persona que lidera: Aurora Rincón

Email de contacte: auroracaminando@gmail.com

Objectiu general de la iniciativa: promoure la innovació educativa a Catalunya. Considerar l’educació com a motor de transformació social.

Descripció: A l’educació formal de Catalunya hi contrasten un alt nivell d’insatisfacció i de problemàtiques no ben resoltes amb innovacions puntuals que mostren la possibilitat de fer front creativament a les dificultats. Aquesta és la motivació del projecte Educar x Transformar: estudiar, recolzar i difondre aquestes innovacions; contribuir a repensar l’educació i les possibles vies de transformació.

El projecte estudia els processos de construcció de models educatius innovadors a Catalunya en l’àmbit de l’educació formal obligatòria. S’interessa per centres, preferentment públics, que estan creant alternatives al model escolar imperant (i en crisi), més enllà d’una matèria o projecte específic. És a dir, propostes globals, que integrin la comunitat educativa del centre (docents, famílies, agents socials…), a diferents nivells (organitzatiu, metodològic, curricular…) per tal de donar respostes als reptes de l’educació i de la societat del s.XXI i un significat concret als termes “èxit escolar” i “excel·lència educativa” actualment i en el context català.

La iniciativa identifica i estudia els referents de què es disposa, com es produeixen aquestes innovacions, què les fa possibles, i de quina manera es poden afavorir. L’objectiu final és elaborar propostes i mecanismes de suport que contribueixin a l’extensió de la cultura de la innovació, per una millora constant del sistema educatiu.

Documents:
Presentació d’Educar per Transformar

Una de les tasques de nova és acollir iniciatives socialment innovadores per donar’n difusió i en alguns casos fer-ne assessorament. Volem posar a la vostra disposició diverses propostes que ajudin a fer un món habitable per a tothom. A l’apartat Iniciatives Socialment Innovadores de la web pots trobar propostes interessants que s’estan duent a terme. Si tu en tens una, consulta l’Espai novalab per veure què et podem oferir i l’apartat Activa’t per contactar amb nosaltres.

Projectes i campanyes

BC
delibera
no violencia

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories