Què fem

 Estar a l’aguait d’allò que succeeix a la societat, per analitzar les causes, preveure les conseqüències i proposar i experimentar camins el més consensuats, alternatius i viables possibles.

nova cerca la incidència social i política amb estratègies noviolentes i participatives, generadores d’intel·ligència col·lectiva. En l’actualitat nova emmarca la seva activitat principal en quatre programes: Alternatives al Sistema, Noviolència Activa, Participació i Transparència i Espai novalab. El denominador comú de tots els programes -i dels projectes que aquests inclouen-  és  que  apliquen la innovació social per transformar un món estructuralment desequilibrat, violent i insostenible en un món habitable per a tothom.

Amb els seus programes i projectes nova no només fa anàlisi i reflexió crítica, també actua. Parteix de la idea que la generació de propostes d’innovació social ha de portar a l’acció transformadora: reflexió crítica  > proposta > acció, sovint en col·laboració amb entitats i institucions interessades en endegar projectes conjunts.

nova també ajuda a persones i moviments socials a desenvolupar la seva capacitat d’innovar socialment perquè sigui la ciutadania activa qui posi en marxa els canvis necessaris per millorar la societat. L’associació ofereix formació, amb cursos, tallers i col·loquis, i proporciona també diverses oportunitats d’aprenentatge pràctic als seus col·laboradors. A més, posa a l’abast de persones i col·lectius la possibilitat d’activar-se i també de proposar iniciatives socialment innovadores a través del seu viver d’innovació social Espai novalab.

Tags: , , , , , , , , , , ,Què fem

Col·laborem amb


Categories