Què volem

En un món estructuralment desequilibrat, insostenible i violent  la prioritat de cadascú, de cada col·lectiu i de cada poble és viure per transformar-lo.

Nova pretén avançar cap a un món país i un habitables per a tothom, és a dir, un món on totes les persones disposin dels recursos adequats per satisfer dignament les seves necessitats bàsiques de manera sostenible i equitativa.

Tags: , , , ,Què fem

Col·laborem amb


Categories