7 transicions

 

1.Transició a una democràcia participativa i deliberativa, per:

 • promoure que la societat s’impliqui en l’elecció de les orientacions polítiques per a la gestió dels recursos i la seva distribució equitativa,
 • evitar una feble o mala aplicació de les lleis i per enfortir la legitimitat de l’estat de Dret,
 • garantir els serveis socials, de salut, d’educació i la defensa del bé comú a tota la població,
 • evitar la corrupció i millorar la gestió pública, tot afavorint pressupostos participatius, així com sistemes d’informació i d’administració públics que garanteixin el dret d’accés a la informació, la transparència i la rendició de comptes dels governs,
 • facilitar la participació de les dones i dels sectors més vulnerables en la presa de decisions col·lectives, tot fomentant les pràctiques i les organitzacions democràtiques, amb una representativitat efectiva, paritària d’homes i dones, en tots els àmbits.

 

2.Transició a la sostenibilitat ambiental, per:

 • recuperar la visió de la vida humana com interdependent, intrínsecament vinculada als éssers vius, a la natura, al sol, l’aire, l’aigua i la terra,
 • generar un nou estil de vida sostenible, un consum responsable i l’ús d’energies renovables, tot disminuint progressivament la utilització de combustibles fòssils i radioactius,
 • impulsar els models de regeneració i desconcentració dels assentaments humans,
 • implantar i aplicar de forma més estricta polítiques fiscals nacionals i globals per a la sostenibilitat, amb impostos, penalitzacions i incentius tant ecològics com socials.
 • protegir els drets de les generacions presents i futures, tot ampliant les competències de la Cort Penal Internacional a delictes ambientals i econòmics.

 

3.Transició a una economia social, equitativa i sostenible, per:

 • revisar dràsticament el sistema econòmic i l’estil de vida, i substituir els enganyosos indicadors econòmics,
 • evitar l’acaparament de terres i recursos naturals, així com la concentració de riquesa, de propietat i de poder, tot aplicant el principi de “Qui més té o més guanya, més contribueix”,
 • garantir el dret al treball dignificant, a un sustent digne o a una renda bàsica de ciutadania com a dret humà,
 • abandonar les polítiques “d’ajuda al desenvolupament”, convertides en explotació i establir un sistema mundial de cooperació i d’intercanvi basat en la solidaritat,
 • substituir la competència salvatge per la cooperació i l’autogestió; promoure la “relocalització” de la producció i dels serveis.

 

4. Transició a un sistema financer no especulatiu, per:

 • impedir les activitats financeres especulatives, tot aplicant taxes sobre les transaccions financeres i suprimint realment els paradisos fiscals,
 • limitar l’endeutament públic amb el sistema privat financer, tot recuperant la sobirania financera amb la capacitat pública, social i transparent de creació monetària,
 • evitar que els diners siguin un mitjà d’acumular recursos i d’augmentar el lucre insolidari, tot introduint sistemes alternatius transparents de moneda sota control social i públic,
 • alliberar els pobles de l’esclavatge del deute exterior públic, amb la renegociació, la condonació o la cancel·lació unilateral,
 • impedir que els bancs donin suport a empreses i projectes nocius per a la vida i el planeta, tot afavorint les finances ètiques.

 

5. Transició a una societat del coneixement compartit i de la comunicació democràtica, per:

 • considerar i valorar el coneixement i la capacitat de generar-ne i intercanviar-ne com un patrimoni comú de la humanitat,
 • evitar el control dels recursos intel·lectuals, dels mitjans i sistemes de comunicació per part dels grans consorcis internacionals i/o partits polítics, tot donant suport uns mitjans de comunicació de les persones i per a les persones,
 • evitar la manipulació en l’emergent societat de la informació i la comunicació, tot afavorint l’accés i el control de tothom,
 • promoure models més oberts d’investigació científica transdisciplinària i l’intercanvi de coneixements,
 • prioritzar el dret a la salut i a la vida, el dret dels pobles a proveir als seus membres dels tractaments que necessiten, per sobre de les patents.

 

6. Transició a un món que superi les guerres i la violència, per:

 • avançar cap a un món més pacífic, tot combatent les causes estructurals de la guerra i de la violència,
 • fomentar la coexistència pacífica, la tolerància i el respecte a la diversitat sexual, religiosa, ètnica, lingüística i cultural, i per lluitar contra el patriarcat, el feminicidi, la segregació de castes i els prejudicis racials,
 • avançar en el desarmament, en especial amb la prohibició de totes les armes de destrucció massiva,
 • eliminar estructuralment la impunitat dels tràfics de persones, d’òrgans, d’armes, de drogues i de capitals d’origen criminal,
 • enfortir el dret a la resistència dels pobles i les comunitats contra la injustícia.

 

7. Transició a una governança global democrática, per:

 • evitar la plutocràcia –el poder dels diners-, avançant en un sistema de governança mundial democràtica inclusiva, basat en l’interès humà i no en els interessos nacionals, amb la refundació del Sistema de les Nacions Unides.
 • garantir la seguretat a escala mundial i l’acció coordinada, per reduir l’impacte de catàstrofes naturals o provocades,
 • garantir que les normes i instàncies de regulació internacional actuïn en l’interès públic, responent als nous objectius socials i humans del “bon viure”5 i de respecte pel medi ambient.
 • protegir els drets humans dels migrants i avançar en l’obertura gradual de fronteres als fluxos migratoris com a pas a la lliure circulació de les persones,
 • sortir del desordre financer mundial originat pels especuladors i per les Institucions Financeres Internacionals, tot creant un nou sistema financer internacional i de reserva global de divises.

 

Tags: , , , , , ,

Projectes i campanyes

BC
delibera
no violencia

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories