Memòria anual

Memòries anuals

A les memòries anuals de nova s’especifiquen les activitats realitzades cada any. Un dels valors de la feina de nova és la transparència en les intencions, els objectius, les propostes, les accions, les avaluacions, les informacions i els comptes.

Memòria 2013

Projectes Cooperació Internacional al desenvolupament, la pau i els DDHH: Marroc, Vall del Jordà, Sudan Sur, Món Àrab, Palestina, Iraq, Regió Euro-Mediterrània

Projectes Educació al Desenvolupament, Incidència política i participació: Cercles ciutadans de transició cap a una ciutat habitable per a tothom, Disseny participatiu del Consens de Barcelona: una alternativa intercultural per la globalització neoliberal, Investigació sobre comerç militar entre Espanya i Israel, Parlament ciutadà, Penyora Fiscal

Altres activitats: Formació en Sociocràcia: Per a una millor gobernança pròpia i de les organitzacions, Seminari “Conflictes i Vulneració de Drets Humans a la Mediterrània”, Projecte EuroCat, XIX Fòrum Primavera de les Associacions, La ficció és una arma carregada de futur, Cinefòrum 5 Broken Cameras, Debat obert sobre la Privatització de la guerra, Tallers de transició, Jornades Culturals de Palestina a la Mediterràni, Trobada oberta amb activistes de Palestina

Impacte als mitjans de comunicació

 

Memòria 2012

Projectes Cooperació Internacional al desenvolupament, la pau i els DDHH: Palestina, Israel, Nord d’Àfrica, Egipte, Tunisia, Iraq, Sudan Sud

Projectes Educació per al Desenvolupament: Procés d’elaboració participativa del Consens de Barcelona sobre alternatives interculturals a la globalització neoliberal; Conscienciació de la ciutadania de Barcelona sobre la Nakbah. Més de 60 anys dʼexpulsió i ocupació del poble palestí; Recerca elaboració d’estratègies i sensibilització per l’acompliment de la legalitat internacional i el respecte als Drets Humans en el conflicte entre Palestina i Israel

Projectes d’Incidència Política i Participació: Transparència, Participació i Col·laboració; Elkar Bizi. Metodologia per al desenvolupament d’un pla de convivència participatiu.

Memòria 2010

Communication, Advocacy and Lobby: Promoció de la implicació, participació i acció informada de la ciutadania i els actors de la cooperació catalana a favor d’estratègies efectives de construcció de pau a l’Orient Mitjà.

Incidència Política i Construcció de pau: Promoció d’una estratègia de gestió pacífica dels conflictes i defensa dels drets humans a Palestina i Israel; Primera sessió del Tribunal Russell per Palestina a Barcelona;  Iniciativa LaOnf: potenciació de les capacitats de prevenció i resolució de conflictes de les organitzacions de la societat civil noviolentes en el procés de construcció de pau a l’Iraq; Acadèmia de construcció de pau al Líban (ACPL)

Memòria 2009

Construcció de Pau i intervencions per l’acció noviolenta: Palestina, Israel, Iraq, Líban, Síria, Jordània

Incidència política: Publicació dels Quaderns Nova sobre estratègies de Pau a l’Orient Mitjà; Observatori de moviments noviolents que actuen a l’Orient Mitjà; Documentació i distribució d’estudis i investigacions; Youth In Action_Enfortiment de la participació dels joves en la vida política, social, cultural, tant dins dels seus països, com en una perspectiva internacional.

Projectes d’Alternatives interculturals a la globalització neoliberal: Creació d’una xarxa de debat/acció accessible i multicultural per a consensuar alternatives; Barcelona Consensus; Acompanyament a la transferència entre centres de models educatius innovadors.

Memòria 2008


Projectes i campanyes

BC
delibera

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories