La nostra intenció

Vivim un breu moment

del mil·lenari pas de les generacions*

en un món socialment desequilibrat,

violent i insostenible,

i el deure de cadascú,

de cada col·lectiu, de cada poble,

és fer-lo habitable per a tothom.

Aportem el que som i el que aprenem,

l’experiència de molts anys i la força de la innovació

per contribuir a imaginar i generar el país que volem,

tot recolzant un emergent parlament ciutadà,

una defensa civil noviolenta i sense exèrcit,

una moneda social complementària a l’euro,

una convenció ciutadana constituent que elabori la nova constitució

amb una democràcia equilibrada molt més participativa i directa.

Continuem oferint la deliberació

per experimentar una participació de qualitat,

promovem la transparència pública

com a condició per a la legitimitat democràtica,

i recolzem estratègies noviolentes per transformar els conflictes

tot alliberar-nos de la temptació de la violència i de la passivitat.

Sí, volem reconstituir la societat

enfortir la ciutadania activa,

apostar per una economia al servei de les persones,

exercir una sobirania integral del poble en un món interdependent.

Ara és l’hora ciutadanes!

1 de gener de 2014

Martí Olivella i l’equip de Nova – Innovació Social

* vers de Salvador Espriu, amb al que li retem homenatge.

Projectes i campanyes

BC
delibera

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories