La nostra missió

MISSIÓ

nova pretén avançar cap a un país i un món habitables per a tothom, és a dir, una societat on totes les persones disposin dels recursos adequats per satisfer dignament les seves necessitats bàsiques de manera sostenible i equitativa.

Per fer-ho, nova ha treballat al llarg dels anys en diferents propostes, perquè una proposta val més que mil queixes.

En l’actualitat gran part del que l’associació vol, del que proposa, està reflectit en un dels seus últims projectes, el Consens de Barcelona. Durant els darrers anys d’aquest projecte, nova, juntament amb altres organitzacions, ha aconseguit reunir a més de 150 experts de tot el món per elaborar alternatives a la globalització neoliberal. En la Declaració que van aprovar el maig del 2011 es proposen grans transicions o canvis graduals en 7 àrees concretes, anomenades les 7 TRANSICIONS.

Aquestes transicions tenen un caràcter global, ja que tracten totes les àrees per poder transitar efectivament cap a un món més just, i per això nova les fa seves i defineix els seus objectius a partir d’elles.

D’altra banda, per a nova, tant important és la fita a la que es vol arribar com la manera com s’hi arriba. Per això formula 3 PRINCIPIS BÀSICS, 3 ENFOCAMENTS I 3 ESTRATÈGIES COMPLEMENTÀRIES, que sempre guien la seva actuació.

Projectes i campanyes

BC
delibera

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories