Alternatives al sistema

ALTERNATIVES AL SISTEMA

Pensament plural, iniciatives ciutadanes, implicació i empoderament vers un país i un món habitables per a tothom

El programa de nova planteja propostes i accions sobre altres formes d’entendre els models d’organització política, econòmica, financera, social, comunicativa, educativa i mediambiental…

Es parteix de la idea que les institucions democràtiques tradicionals han deixat de representar els interessos de la majoria de la població, a escala nacional i internacional. S’han deixat segrestar pels interessos d’una minoria, concentrada en el sistema financer, que exerceix el seu despotisme sobre la majoria de la població i que precaritza les seves condicions de vida.

No estem en una època de canvis, sinó en un canvi d’època. La ciutadania i les comunitats tenim la capacitat i la responsabilitat d’actuar enfront de la crisi múltiple en què estem immersos. nova és conscient del sorgiment de noves pràctiques socials, polítiques i econòmiques, així com d’un despertar alliberador dels pobles, i afirma el dret natural de totes les persones a decidir el seu destí.

nova creu que la ciutadania insatisfeta amb l’actual sistema polític, econòmic i social ha d’activar-se i cercar noves formes de participació ciutadana, de denúncia i de creació de models alternatius. Alternatives al Sistema és un espai d’acció política ciutadana més enllà dels partits.

 

Programa NOVA SOCIETAT

Suport al projecte El país que volem (properament 2014)

Organització del  Consens de Barcelona

Des del 2008 nova construeix, amb la col·laboració d’altres entitats, el Consens de Barcelona, una iniciativa que aplega gairebé 150 experts de tot el món per promoure una transformació gradual del model econòmic, polític i social imperant. Es tracta d’una iniciativa que bé podria ser un dels camins a seguir pels milers d’“indignats” a dins i a fora de les nostres fronteres.

 

Programa NOVA POLÍTICA. Reconstituir la democràcia amb la participació ciutadana

Suport al projecte Parlament Ciutadà

Suport a Espai Democràcia

 

Programa NOVA ECONOMÍA

Suport a Economia del Bé Comú

Membre de la Xarxa d’Economia Solidària

Suport a Eurocat Moneda complementària catalana

Projectes i campanyes

BC
delibera

Iniciatives socials

EducarxTransformar

Educar per Transformar

Mai més una bombolla

Mai més una bombolla

Vídeo destacat

Compareixença d'Ada Colau al Congrés dels DiputatsQuè fem

Col·laborem amb


Categories